Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wystarczy poinformować nas o swojej decyzji składając oświadczenie (może to być pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Oświadczenie można przesłać na adres:

Mobi Flori, Zaporoska70/56, 53-415 Wrocław
(Mobi Flori jest marką zasną firmy Event Flowers Michał Ogiełło
NIP: 899 26 30 575 Zaporoska70/56, 53-415 Wrocław)

mailem na adres: reklamacje@mobiflori.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne. Wystarczy pismo z danymi takimi jak Państwa imię, nazwisko, nazwa towaru, data transakcji i adres konta bankowego, na które mamy zrobić zwrot.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty dostarczenia zwracanego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient. Ze względu na charakter oferowanego przez nas towaru nie przyjmujemy zwrotów roślin.

Zwrot przelejemy na podane przez Klienta konto. Warunkiem otrzymania zwrotu płatności jest otrzymanie przez nas towaru lub dowodu jego odesłania.

Reklamacje

Klientowi przysługuje gwarancja udzielana i rozpatrywana na zasadach w niej zawartych. Regulacja odpowiedzialności sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

W  przypadku sprzedaży towaru podmiotowi innemu niż klient indywidualny wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią sprzedawcy (Mobi Flori) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

Reklamacje rozpatrywane są do 10 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i towaru na adres

Mobi Flori, Zaporoska70/56, 53-415 Wrocław
(Mobi Flori jest marką zasną firmy Event Flowers Michał Ogiełło
NIP: 899 26 30 575Zaporoska70/56, 53-415 Wrocław)

Reklamacja roślin jest możliwa przy spełnieniu następujących warunków:

przesłanie dokumentacji fotograficznej roślin z opisem na adres email reklamacje@mobiflori.pl w dzień otrzymania przesyłki

niezmieniony stan fitosanitarny roślin – nie uwzględnimy reklamacji roślin, które zostały przesadzone, rozsadzone, przycięte lub podlane.